از این پس می توانید نرم افزار مدیریت فاکتور قطره که پیش از این به فروش می رسید به رایگان از سایت دریافت کنید. نسخه ی رایگان تمامی امکانات نسخه ی کامل  به استثناء ارسال پیامک را داراست همچنین دیگر تفاوت نسخه ی رایگان نمایش بنرهای تبلیغاتی در هنگام اجرای برنامه است.